Поверителност на информацията

Предоставените от Потребителя лични данни на уеб сайт www.slonche.com се обработват и съхраняват съгласто Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство. Съхранението на лични данни се извършва добросъвестно, единствено и само за целите на предоставянето на услугите и съдържанието на уеб сайта.

Екипът на онлайн магазин "Слонче" и поддържаният от него уеб сайт www.slonche.com не предоставят на трети лица информация за личните данни на Потребителя с изключение на изискани такива по законен ред от правораздаващите органи на Република България.

Нагоре