Защита на лични данни

За документа

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме във връзка със събирането и обработването на ваши лични данни, когато посещавате или пазарувате в онлайн магазина, както и начина, по който може да упражните правата си. Тук ще намерите информация относно какви лични данни събираме и как ги използваме, как да получите достъп до вашите лични данни или да поискате тяхното изтриване.

I. Кой е ползвателят на този документ?

Настоящата Политика за поверителност е предназначена за лица, чиито данни обработваме а именно:
1) Посетители на www.slonche.com
2) Потребители, които закупуват стока на www.slonche.com
3) Потребители, които се свързват с нас през формата за контакт или по телефона.

II. Кой е Администраторът на вашите лични данни?

... ЕООД, със седалище ... , регистрирано в съответствие със законите на Република България и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ... , телефон: 0988200133, електронен адрес: info@slonche.com.
Номер на удостоверение за администратор на лични данни: ...

Информация за контакт във връзка с обработката на лични данни:
Телефон: 0988200133,
Електронен адрес: info@slonche.com

Ние събираме и обработваме лични данни като администратор на лични данни съгласно Общия регламент относно защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

III. Какви лични данни събираме и как ги използваме?

Данните, които събираме са основно във връзка с изпълнението на задълженията ни по договор за стока, която сте закупили от сайта.

Също можем да използваме данните с цел да предоставим информация за актуални промоции и специални предложния, само след вашето изрично дадено съгласие за това.

3.1. При посещение на сайта, независимо дали закупувате стока или не, е възможно да събираме данни за потребителското използване и местоположение, чрез така наречените „бисквитки“ (cookies). При първо посещение на сайта, потребителят се информира за политиката на бисквитки и се изисква неговото изрично съгласие.

БИСКВИТКИТЕ, КОИТО SLONCHE.COM ИЗПОЛЗВА, СА АНОНИМНИ И НЕ СЪДЪРЖАТ НИКАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ.

Повече за използването на бисквитки и тяхната функционалност може на намерите в нашата Политика за бисквитки

3.2. При регистрация на потребител в сайта, независимо дали закупувате стока или не, събираме следните категории лични данни:
1) Име и Фамилия – тези данни се събират и обработват с цел да идентифицираме нашия клиент.
2) Имейл адрес – необходим е, за да потвърдим обстоятелства, свързани с поръчка (потвърждение на поръчка, изпращане на поръчка). Също с маркетингови цели, за изпращане на актуални оферти и промоции, само след предоставено изрично съгласие от страна на потребителя.
3) Телефонен номер – необходим е, за да се свържем с клиента, в случай на нужда, във връзка с направена поръчка или в случай на рекламация. Също с цел изпълнение на поръчката, за да бъде коректно доставена от куриерската фирма.

3.3. При заявяване на поръчка през сайта, данните, които събираме са:
1) Адрес за доставка на потребителя - с цел изпълнение на договора от разстояние сключен между нас и потребителя.

5. Клиентски профил – ако сте закупили някога от нас продукти, вашият клиентски профил се запазва и след приключване на договора от разстояние, а именно вашето име, имейл, телефон и адрес, история на поръчките. Това е необходимо в случай на предявени претенции на потребителя спрямо нас или в случай на проверка на компетентен държавен орган – НАП, Комисия за защита на потребителите и др. Тази информация се съхранява за период от 6 години.

6. Информационен бюлетин – данните, които събираме в този случай, са имейл адрес на потребителя. Целта е изпращане на новини, актуални промоции и специални оферти за наши продукти. За целта се изисква изрично съгласие от страна на потребителя, което се дава при завършване на регистрацията в сайта или през потребителския профил.

Потребителят, може по всяко време да се откаже от абонамента за инфомационен бюлетин като кликне върху бутона „Отписване“, намиращ се най-отдолу на всеки бюлетин.

IV. На кого предоставяме вашите лични данни?

Предоставените от Потребителя лични данни на уеб сайт www.slonche.com се обработват и съхраняват съгласто Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство. Съхранението на лични данни се извършва добросъвестно, единствено и само за целите на предоставянето на услугите и съдържанието на уеб сайта. В рамките на нашата организация достъп до ваши лични данни могат да имат само служители, чиито задължения са тясно свързани с обработването на поръчки и обслужването на клиенти. Извън рамките на нашата организация може да предоставим ваши лични данни на наши партньорски фирми, с цел изпълнение на поръчка (например куриерска фирма за доставка на закупена стока).

Екипът на онлайн магазин "Слонче" и поддържаният от него уеб сайт www.slonche.com не предоставят на трети лица информация за личните данни на Потребителя с изключение на изискани такива по законен ред от правораздаващите органи на Република България.

V. Как защитаваме вашите лични данни?

Мерки, които сме предприели с цел осигуряване на максимална защита и опазване на личните данни:
- Използваме защитен сайт, през който събираме вашите лични данни. Данните се изпращат по криптирана връзка чрез HTTPS и са защитени чрез Transport Layer Security протокол (TLS).
- Достъп до личните данни имат само служители, чиято дейност изисква използването на тези данни, с цел обработване на поръчки, обслужване на клиенти и осъществяване на доставка на стока.
- Сътрудничим само с организации, които се придържат стриктно и спазват изцяло закона за защита на лични данни.

VI. Какви са вашите права?

4.1. ПРАВО НА ДОСТЪП:
По всяко време имате право да поискате и получите информация относно ваши лични данни, които съхраняваме. Това трябва да стане в писмен вид, по имейл или по пощата, след идентификация от ваша страна.

4.2. ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ:
В случай, че вашите лични данни са неточни или непълни, може да поискате коригиране. Ако сте регистриран потребител, може да коригирате вашите лични данни в страницата на профила си.

4.3. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ:
По всяко време имате право да оттеглите предоставено от вас съгласие за обработка на лични данни. От този момент нататък ние ще преустановим дейността по обработката на ваши лични данни, освен в случаите в които имате необработена поръчка, която още не е изпратена и/или данните са изискани от компетентен орган, в случай на злоупотреба.

4.4. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО:
Имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни, ако смятате, че не са във ваш интерес. Ние ще преустановим обработването на вашите лични данни, освен в случаите когато са налице правни основания, които имат предимство пред вашите интереси и/или в случай на защита на правни претенции поради съдебни искове.

4.5. ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (Право да бъдете забравен):
Имате право да поискате от нас изтриване на всички ваши лични данни, освен в следните ситуации:
- В случай на направена поръчка, ще запазим вашите данни според счетоводните правила;
- За установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- В случай, че имате неуреден дълг към нас;
- Ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години.

4.6. ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ:
Имате право да получите вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор. Ние обработваме вашите данни по автоматизиран начин и въз основа на вашето съгласие.

4.7. ПРАВО НА ЖАЛБА:
Ако смятате, че обработваме вашите лични данни по неправомерен начин, може да се свържете с нас и ние ще ви окажем нужното съдействие. Също имате право да подадете жалба до надзорен орган.
В Република България компетентния надзорен орган е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg.

Актуализация на нашата Политика за поверителност

Възможна е актуализация на нашата Политика за поверителност, относно обработването на ваши лични данни. Последната версия на политиката винаги ще бъде достъпна на нашия сайт.

Нагоре